ວຽກງານການເຄື່ອນໄຫວຊາວໜຸ່ມ ພວຕ Print
Written by Administrator   
Monday, 10 March 2014 03:15

ຫົວຂໍ້ຂ່າວ: ກອງປະຊຸມ ຊາວໜຸ່ມ ຄັ້ງທີ່ 1 ຂອງໜ່ວຍຊາວໜຸ່ມຮາກຖານ ພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ, ຄັ້ງວັນທີ 2 ກັນຍາ 2013.

          ໜ່ວຍຊາວໜຸ່ມຮາກຖານ ພວຕ-ບກ ໄດ້ເປີດກອງຊຸມຊາວໜຸ່ມ ຄົບວາລະ 3 ປີຂຶ້ນ ຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ, ດ້ວຍການເປັນ ປະທານ ຂອງທ່ານ ສົມພານ ຈັນດາລາ ເລຂາ ຊາວໜຸ່ມໜ່ວຍ ພວຕ-ບກ, ດ້ວຍມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸ່ມ ແມ່ນ ທ່ານ ຄຳເຊື່ອນ ສີສະເດດ  ຮອງຫົວໜ້າ ແລະ ທັງເປັນ ຮອງເລຂາ ພວຕ-ບກ, ທ່ານ ອຸ່ນແສງ ທູນອີນໃຈ ເລຂາຊາວໜຸ່ມ ປະຈຳແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ ແລະ ຕົວແທນ ເລຂາ ຈາກ ຫຼາຍພະແນກ ການອ້ອມຂ້າງແຂວງ ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ພະນັກງານຊາວໜຸ່ມ ພາຍໃນ ພວຕ ເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງພ້ອມພຽງ ລວມທັງໝົດ 35 ສະຫາຍ.

          ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ແມ່ນມີ 2 ຈຸດປະສົ່ງຄື:

1.     ຜ່ານບົດສະຫຼຸບ ຜົນງານທີ່ທາງ ໜ່ວຍຊາວໜຸ່ມ ພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງ ຍາດມາໃດໃນໄລຍະຜ່ານມາ

2.    ເພື່ອປ່ອນບັດຄັດເລື່ອກເອົາເລຂາຊາວໜຸ່ມ ໜ່ວຍ ພວຕ ຊຸດໃໝ່.

ທ່ານ ສົມພານ ຈັນດາລາ ເລຂາ ໜ່ວຍຊາວໜຸ່ມ ພວຕ ໄດ້ຂຶ້ນອ່ານຜ່ານບົດສະຫຼຸບຜົນ ທີ່ທາງ ຊາວໜຸ່ມ ພວຕ ຍາດມາໄດ້ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ເນື້ອໃນບົດສະຫຼຸບ ມີຫຼາຍດ້ານທີ່ສະແດງອອກ ດ້ານຜົນດີ ແລະ ຂໍ້ຄົງຄ້າງທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ຊື່ບຕໍ່ປະຕິບັດ ນັ້ນກໍ່ຄື ຂໍແຂ່ງຂັນ 4 ບຸກ ທີ່ພວກເຮົາຍັງເຮັດບໍ່ທັນໄດ້ດີເທົ່າທີ່ຄວນ, ເພື່ອກ້າວເຂົ້າໄປສູ່ຊາວໜຸ່ມຮາກຖານຕົວແບບ.

ເພື່ອເປັນການປັບປຸງໂຄງລ່າງພືນຖານ ຂອງໜ່ວຍຊາວໜຸ່ມ ພວຕ-ບກ ໃຫ້ມີຄວາມໜັກແໜນຕືມອີກ ພາຍໃນກອງປະຊຸມກໍ່ໄດ້ປ່ອນບັດຄັດເລື່ອກເອົາ ເລຂາຊາວໜຸ່ມ ພວຕ ຊຸດໃໝ່ດ້ວຍມີເປົ້າໝາຍເຂົ້າຮ່ວມຄັດເລື່ອກຈຳ ນວນ 5 ສະຫາຍ. ໃນການປ່ອນບັດຄັດເລື່ອກ ຄັ້ງນີ້ແມ່ນ ມີອານຸກຳມະການ ຢ່າງຊັດເຈນ, ຜົນການຄັດເລືອກແມ່ນໄດ້ 3 ສະຫາຍ, ຫົວໜ້າ ໜ່ວຍຊາວໜຸ່ມ 1 ສະຫາຍ, ຮອງ ຫົວໜ້າ ໜ່ວຍ 2 ສະຫາຍ.

ເພືອ່ເປັນການກະຕຸກຍຊຸກຍູ້ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຊາວໜຸ່ມ ຂອງໜ່ວຍ ພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງ  

 

 

Last Updated on Monday, 10 March 2014 03:18