ຕິດຕໍສອບຖາມ Print
Written by Administrator   
Monday, 10 March 2014 02:30
 

ພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ

ສະຖານທີ່: ບ້ານ ຂອນແກ້ວ, ເມືອງ ຫ້ວຍຊາຍ, ແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ

ໂທ ແລະ ແຟັກ: 084 212 215

ມືຖື: 020 22456 116, 020 99156267

ອີເມວ: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

www.st-bk.most.gov.la 

Last Updated on Monday, 28 November 2016 06:07