ໂຄງການການກໍ່ສ້າງ ພວຕ ບໍ່ແກ້ວ Print
Written by Administrator   
Tuesday, 15 July 2014 13:31

ໂຄງການກໍ່ສ້າງຕືກ ພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຫຼັງໃໝ່ ແມ່ນມີຄວາມຄືບໜ້າ

ຖ້າຄິດໄລ່ເປັນເປີເຊັ່ນແມ່ນ ປະມານ 70% ຂອງໂຄງການກໍ່ສ້າງ

Last Updated on Monday, 14 December 2015 01:45