ກວດສອບ-ສອບທຽບໂຮງງານຜະລິດນໍ້າດື່ມຢູ່ພາຍເມືອງຕົ້ນເຜິ້ງ Print
Written by Administrator   
Wednesday, 03 July 2019 01:24

ຂະແໜງ ມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ (ພວຕ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ) ລົງຕິດຕາມ, ກວດກາ, ກວດສອບ-ສອບທຽບ ບັນດາໂຮງງານຜະລິດນໍ້າດື່ມ ຢູ່ພາຍໃນເມືອງຕົ້ນເຜິ້ງ, ແຂວງບໍ່ແກ້ວ.

ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສັງຄົມມີຄວາມຍຸຕິທໍາ ລະຫວ່າງຜູ້ຊື້-ຜູ້ຂາຍ, ຜູ້ບໍລິໂພກ ແລະ ຜູ້ອຸປະໂພກ ມີຄວາມເປັນເອກະພາບກັນ. ໃນວັນທີ 27 ມິຖຸນາ 2019 ຂະແໜງ ມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ ໄດ້ລົງປະສານສົມທົບກັບ ວິຊາການ ຫ້ອງການວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ເມືອງຕົ້ນເຜິ້ງ ລົງເຄື່ອນໄຫວ ຕິດຕາມ, ກວດກາ, ກວດສອບ, ສອບທຽບ ຜະລິດຕະພັນນໍ້າດື່ມ ຂອງແຕ່ລະໂຮງງານ ທີ່ມີຂະໜາດບັນຈຸຕາມແຕ່ລະຂະໜາດ ເພື່ອສອບທໜບຜະລິດຕະພັນນໍ້າດື່ມທີ່ໂຮງງານໄດ້ຜະລິດແລະ ຈໍາໜ່າຍນໍ້າດື່ມໃນແຕ່ລະ ຂະໜາດບັນຈຸ ເພື່ອວັດແທກຄວາມຈຸຂອງນໍ້າ ວ່າມັນໄດ້ມາດຕະຖານຕາມການໂຄສະນາທີ່ສະຫຼາກໄດ້ກໍານົດໄວ້ແລ້ວບໍ່.

ໃນນີ້ໂຮງງານສາຍນໍ້າເຜິ້ງ ກໍ່ເປັນໂຮງງານໜຶ່ງ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ບ້ານ ໃຫຍ່ຕົ້ນເຜິ້ງ, ເມືອງຕົ້ນເຜິ້ງ, ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ທີ່ສາມາດຜະລິດນໍ້າດຶ່ມ ຮັບໃຊ້ບໍລິການສັງຄົມໃນທົ່ວເທດສະບານເມືອງ ທີ່ມີຫຼາຍຂະໜາດບັນຈຸ ເຊັ່ນ ຂະໜາດ 250 ມລ, 300 ມລ, 1500 ມລ, 18 ມລ ແລະ 20 ມລ; ເຊິ່ງການກວດກາຕົວຈິງຕາມຫຼັກການວິຊາການ ເຫັນວ່າ ຂະໜາດບັນຈຸ ຂອງແຕ່ລະຂະໜາດ ແມ່ນມີຄວາມຈຸທີ່ໃກ້ຄຽງຕາມມາດຕະຖານທີ່ນໍານົດໄວ້ ແລະ ເຈົ້າຂອງໂຮງງານໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຂະບວນການຜະລິດນໍ້າດື່ມ ແມ່ນໄດ້ຜ່ານຫຼາຍຂັ້ນຕອນໂດຍສະເພາະຜ່ານການກັນຕອງຂອງລະບົບໂອໂຊນ ແລະ ສະຖານທີ່ກວ້າງຂວາງ ເປັນມິດຕໍ່ສິງແວດລ້ອມ.

ພ້ອມນີ້ ທາງທີມງານລົງກວດກາ ຍັັງໄດ້ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມ ແຕ່ລະໂຮງງານ ໃຫ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມລະບຽບຫຼັກການເປັນຕົ້ນແມ່ນ ການຂຶ້ນທະບຽນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ, ການນໍ້າໃຊ້ລະຫັດບາໂຄດ ເພື່ອຮັບປະກັນໃນການຕອບສະໜອງການບໍລິການໃຫ້ສັງຄົມທາງທົ່ວເຖິງ ແລະ ສາມາດຈໍາໜ່າຍທັງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກໄດ້  

ການລົງກວດກາຄັ້ງນີ້ ນໍາພາໂດຍ ທ່ານ ກອງມີ ສຸດເທດລັດ ຫົວໜ້າ ຂະແໜງ ມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ ພ້ອມດ້ວຍວິຊາການ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. 

  

  

 

ຂ່າວ ແລະ ພາບໂດຍ: ປະກາສິດ ທຳມະວົງ 

Last Updated on Wednesday, 03 July 2019 02:13