ພະນັກງານ ວຕ ບໍ່ແກ້ວ ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ ການຂຽນໂຄງການ Print
Written by Administrator   
Wednesday, 15 May 2019 02:04

ພະນັກງານ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ ໄດ້ຮັບການຍົກລະດັບໃນການຂຽນບົດສະເໜີໂຄງການ

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 13-14 ພຶດສະພາ 2019 ຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ໄດ້ຮັບການຈັດຝຶກອົບຮົມການຂຽນບົດສະເໜີໂຄງການຂຶ້ນ ໂດຍການເປັນປະທານຮ່ວມກ່າວເປີດ ຂອງ ທ່ານ ປອ ຄໍາເພັດ ວົງດາລາ ຫົວໜ້າກົມ ແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື ກະຊວງ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ, ທ່ານ ຄອນໄຊ ສະຕິ ຫົວໜ້າ ພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ; ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ປະກອບມີ ຄະນະພະແນກ, ຫົວໜ້າຂະແໜງ, ຮອງຂະແໜງ, ຫົວໜ້າ, ຮອງຫົວໜ້າ ຫ້ອງການ ວຕ ບັນດາພາຍໃນແຂວງ, ວິຊາການພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງໜ້າ ພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາເຂົ້າຮ່ວມ ລວມທັງໝົດ 36 ທ່ານ, ຍິງ 12 ທ່ານ.

ເນື້ອໃນນໍາມາຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ ປະກອບມີ: ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການລົງທຶນລັດ (ສະບັບປັບປຸງ) ທີ່ຕິດພັນກັບການຂຽນບດສະເໜີໂຄງການ, ກົນໄກການຮ່ວມມືລະຫວ່າງປະເທດ, ວິທີສ້າງແຜນພັດທະນາວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີໄລຍະ 5 ປີ ຂອງພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີແຂວງ (2021-2025) ແລະ ຂັ້ນຕອນການສະເໜີໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ, ເຊິ່ງເນື້ອໃນຂອງແຕ່ລະເອກະສານແມ່ນໄດ້ຮັບການບັນລະຍາຍ ຈາກວິທະຍາກອນ ຄະນະຮັບຜິດຊອບ ທີ່ມາຈາກກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື ທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສໍາຄັນ ແລະ ເປັນບົດຮຽນອັນລໍ້າຄາ ທີ່ຈະນໍາມາຜັນຂະຫຍາຍ, ຈັ້ດຕັງປະຕິບັດເຂົ້າໃນຂົງເຂດວຽກງານ ດ້ວຍສະເພາະການຂຽນບົດສະເໜີໂຄງການ ເພື່ອຍາດແຍກເອົາທຶນຫອນ ຈາກລັດຖະບານ ກໍ່ຄືຕ່າງປະເທດ ມາພັດທະນາ ຂົງເຂດວຽກງານຂອງຕົນຮັບຜິດຊອບໃຫ້ຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມຫຼ້າຫຼັງ.

ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ຮັບຟັງ ເນື້ອໃນທິດສະດີ ຂອງແຕ່ລະເອກະສານແລ້ວ ໃນວັນທີ 14 ທາງ ນັກສໍາມະນາກອນກໍ່ໄດ້ຈັດແບ່ງ ອອກເປັນ 3 ກຸ່ມ ເພື່ອລົງມືປະຕິບັດການຂຽນໂຄງການຕົວຈີງ ເຊິ່ງກໍານົດໃນ 3 ແບບຟອມຄື: ແຟມຟອມສະເໜີໂຄງການໃນເຊື່ອງຄົ້ນຄວ້າ, ແບບຟອມສະເໜີໂຄງການສະໜອງອຸປະກອນ ແລະ ແບບຟອມສະເໜີໂຄງການການກໍ່ສ້າງໂຄງລ່າງພື້ນຖານ, ເຊິ່ງທັງສາມຮູບແບບດັ່ງກ່າວ ນັກສໍາມະນາການກອນໄດ້ຈັດແບງກັນຂຽນ ແລະ ໄດ້ອອກນໍາສະເໜີບົດໂຄງການທີ່ກຸ່ມຕົນຮັບຜິດຊອບ ເພື່ອເປັນການວັດແທກຄວາມຮູ້ ຄວາມເຂົ້າໃຈ ຕໍ່ກັບບົດຮຽນທີ່ໄດ້ຮຽນມາ ຈາກການ ປະເມີນຜົນ ນັກສໍາມະນາກອນສາມາດຮັບຮູ້ໄດ້ 85% ຂຶ້ນໄປ.

 

  

  

 

ຂ່າວ ແລະ ພາບໂດຍ: ປະກາສິດ ທຳມະວົງ 

 

Last Updated on Wednesday, 15 May 2019 03:21