ພວຕ ບໍ່ແກ້ວ ເຜີຍແຜ່ ນິຕິກໍາ ແລະ ກົດໝາຍ ຢູ່ໂຮງຮຽນ ທິດສະດີການເມືອງ ການປົກຄອງ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ Print
Written by Administrator   
Monday, 01 April 2019 01:49

29 ມີນາ ທີ່ຜ່ານມານີ້ ພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ໄດ້ສົມທົບກັບ ໂຮງຮຽນ ທິດສະດີການເມືອງ ການປົກຄອງແຂວງ ນໍາເອົາເນື້ອໃນ ຈິດໃຈຂອງ ນິຕິກໍາ, ກົດໝາຍ ແລະ ໜ້າວຽກຂອງ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ນໍາມາເຜີຍແຜ່ ໃຫ້ຄູ່ອາຈານ ແລະ ນັກຮຽນທິດສະດີການເມືອງ ການປົກຄອງໃຫ້ຮັບຮູ້ຢ່າງທົ່ວເຖິງ.

ເນື້ອໃນທີ່ນໍາມາເຜີຍແຜ່ປະກອບມີ: ພາລະບົດບາດ ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງ ພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີແຂວງ, ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ, ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການຖ່າຍທອດ ເຕັກໂນໂລຊີ, ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ທຸລະກໍາ ທາງເອເລັກໂຕຣນິກ, ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ຊັບສີນທາງປັນຍາ, ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ມາດຕະຖານ, ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການວັດແທກ ແລະ ບັນດານິຕິກໍາ ລຸ່ມກົດໝາຍ ທີ່ຕິດພັນກັບວຽກງານ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ. ນອກຈາກເຜີຍແຜ່ ບັນດານິຕິກໍາ ແລະ ກົດໝາຍ ແລ້ວ ທາງຄະນະຮັບຜິດຊອບ ຈາກພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ ຍັງໄດ້ນໍາສະເໜີ ໜ້າວຽກທີ່ເຫັນວ່າມີຄວາມຈໍາເປັນ ຕໍ່ກັບການດໍາລົງຊີວິດ ຂອງພະນັກງານ, ທະຫານ-ຕໍ່າຫຼວດ, ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ, ພໍ່ຄ້າຊາວຂາຍ ກ່ຽວກັບ ການວັດແທກ ກົງເຕີໄຟຟ້າ, ກົງເຕີນໍ້າປະປາ, ເຄື່ອງໃຊ້ວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ, ສີນຄ້າຮູບຫໍ່,​ ຜົນສໍາເລັດຂອງການຄົ້ນຄວ້າ ວິທະຍາສາດ ແລະ ລວມໄປເຖິງການ ຄຸ້ມຄອງ ທຸລະກິດ ທາງທຸລະກໍາເອເລັກໂຕຣນິກ ໃຫ້ມີລະບຽບ, ມີຄວາມເປັນທໍາ ແລະ ໃຫ້ເຂົ້າສູ່ລະບຽບຫຼັກການ.

ເຂົ້າຮ່ວມການເຜີຍແຜ່ຄັ້ງນີ້ມີ ຮອງອໍານວຍການໂຮງຮຽນ, ຄູ່ອາຈານ ແລະ ນັກຮຽນທິດສະດີ ການເມືອງ ການປົກຄອງ ແລະ ຄະນະຮັບຜິດຊອບ ເຜີຍແຜ່ ຈາກ ພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ. 

ຂ່າວ ແລະ ພາບໂດຍ: ປະກາສິດ ທຳມະວົງ 

Last Updated on Monday, 01 April 2019 02:04