Section Parts

ຫ້ອງການ ວຕ ເມືອງ

ພາກສ່ວນດາວໂຫຼດ

User Accountເບີໂທສຸກເສີນ

 • 2.jpg
 • 02.jpg
 • 55.jpg
 • b1.jpg
 • b2.jpg
 • b5.jpg
 • bouk.jpg
 • IMG_0911.jpg
 • IMG_1000.jpg
 • IMG_1024.jpg
 • IMG_1426.jpg
 • IMG_1494.jpg
 • IMG_1588.jpg
 • Ipp.jpg
 • itm2.jpg
 • itm4.jpg
 • its2.jpg
 • its11.jpg
 • kp3.jpg
 • momc.jpg

ພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ຍິນດີຕ້ອນຮັບ !


ກອງປະຊຸມ ປຶກສາຫາລື ວຽກງານຄຸ້ມຄອງຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ໃນທົ່ວແຂວງ PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Wednesday, 10 February 2021 06:50

ຕອນບາຍຂອງວັນອັງຄານ, ທີ 9 ກຸມພາ 2021 ນີ້ ຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ຂອງພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ປຶກສາຫາລື ວຽກງານຄຸ້ມຄອງຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ໃນທົ່ວແຂວງຂຶ້ນ, ໂດຍການເປັນປະທານ ຂອງທ່ານ ຄອນໄຊ ສະຕິ ຫົວໜ້າ ພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີແຂວງ, ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມມີ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ, ຫົວໜ້າຂະແໜງ, ຮອງຂະແໜງ, ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ວຕ ບັນດາເມືອງ, ຜູ້ປະກອບການ ທຸລະກິດນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ພາຍໃນແຂວງ ແລະ ພະນັກງານ-ວິຊາການເຂົ້າຮ່ວມ ທັງໝົດ 35 ທ່ານ, ຍິງ 4 ທ່ານ.

ກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານຈາກ ທ່ານ ກອງມີ ສຸດເທດລັດ ຫົວໜ້າ ຂະແໜງ ມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ ກ່ຽວກັບໄລຍະການເຄື່ອນໄຫວ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວຽກງານມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ, ກໍຄືການຕິດຕາມ ກວດກາ, ກວດສອບ-ສອບທຽບ ຜະລິດຕະພັນນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ທີ່ນໍາເຂົ້າ-ສົ່ງອອກ ຂອງບັນດາບໍລິສັດ, ລັດວິສາຫະກິດ ທີ່ນໍາມາຈໍ່າໜ່າຍ ແລະ ບໍລິການພາຍໃນແຂວງ ແລະ ສົ່ງອອກຕ່າງແຂວງ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ມີຜູ້ປະກອບການດໍາເນີນທຸລະກິດນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ທັງໝົດ ຈຳນວນ 111 ຫົວໜ່ວຍ. ໃນນັ້ນ, ມີບໍລິສັດ ແລະ ສາຂາບໍລິສັດ ນຳເຂົ້າ - ສົ່ງອອກ ຈຳນວນ 06 ຫົວໜ່ວຍ; ມີບໍລິສັດ ແລະ ສາຂາບໍລິສັດ ຈຳໜ່າຍພາຍໃນ ຈຳນວນ 07 ຫົວໜ່ວຍ; ມີປໍ້ານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ທັງໝົດ ຈຳນວນ 98 ປໍ້າ ແລະ ມີພາຫະນະຂົນສົ່ງນ້ຳມັນ ທັງໝົດ ຈຳນວນ 40 ຄັນເພື່ອເຮັດໃຫ້ການ ຄຸ້ມຄອງຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ໄດ້ຮັບການເຄື່ອນໄຫວ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃນຕໍ່ໜ້າໃຫ້ເຂົ້າສູ່ລະບຽບກົດໝາຍເທື່ອລະກ້າວ ທາງພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ໄດ້ເຮັດບົດບັນທຶກ ຮ່ວມກັນກັບ ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ, ເຊິ່ງມີລາຍລະອຽດຄື:

1.    ເຫັນດີໃຫ້ ພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີແຂວງ ເພີ້ມທະວີເອົາໃຈໃສ່ ນໍາເອົາບັນດາກົດໝາຍ, ດຳລັດ, ຂໍ້ຕົກລົງ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານທຸລະກິດນ້ຳມັນເຊຶື້ອໄຟ ໄປໂຄສະນາ, ສຶກສາອົບຮົມ, ເຜີຍແຜ່ ໃຫ້ແກ່ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈ ເຊື່ອມຊຶມ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ສອດຄ່ອງ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ປະກອບການ ຫັນເຂົ້າສູ່ລະບຽບກົດໝາຍ, ດຳລັດ ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

2.    ລັດວິສາຫະກິດ, ບໍລິສັດ-ສາຂາບໍລິສັດ ຜູ້ນໍາເຂົ້າ-ສົ່ງອອກ ແລະ ຈໍາໜ່າຍນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ຢູ່ພາຍໃນແຂວງ ແລະ ປໍ້າຈຳໜ່າຍນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ໃນທົ່ວແຂວງ ເຫັນດີຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ບັນດາກົດໝາຍ, ດຳລັດ, ຂໍ້ຕົກລົງ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆ ດັ່ງກ່າວ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງວຽກງານທຸລະກິດນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ຕາມພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ. ໃນກໍລະນີ ມີການກວດກາພົບເຫັນຜູ້ປະກອບການ ຫາກມີການລະເມີດຕໍ່ ກົດໝາຍ, ນິຕິກຳ, ຂໍ້ຕົກລົງຕ່າງໆ ແມ່ນເຫັນດີໃຫ້ປະຕິບັດຕາມມາດຕະການ ຕໍ່ຜູ້ຝ່າຝືນຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

3.    ຫົວໜ່ວທຸລະກິດ ຜູ້ປະກອບການ ເຫັນດີໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມື ອຳນວຍຄວາມສະດວກ ແກ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ ພະນັກງານໃນເວລາປະຕິບັດໜ້າທີ່ ແລະ ສະໜອງຂໍ້ມູນທາງດ້ານເອກະສານຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ການລາຍງານປະຈຳ, ຂໍ້ມູນຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ຂໍ້ມູນລບົບສາງ, ພາຫະນະຂົນສົ່ງນໍ້າມັນ, ອຸປະກອນ ແລະ ສິນຄ້າ ເຂົ້າ - ອອກສາງ, ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບປໍ້ານໍ້າມັນ ແລະ ຂໍ້ມູນຄຸນນະພາບນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ.

ຕອນທ້າຍກອງປະຊຸມ ທ່ານ ຄອນໄຊ ສະຕິ ຫົວໜ້າພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ໄດ້ມີຄໍາເຫັນເນັ້ນໜັກ ແລະ ຮຽກຮ້ອງມາຍັງ ພະນັກງານ-ວິຊາການ ທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນເສນາທິການ ໃຫ້ແກ່ພະແນກ ກໍຄືຂັ້ນແຂວງ ຈົ່ງພ້ອມກັນ ເອົາໃຈໃສກໍາແໜ້ນ ຕໍ່ລະບຽບກົດໝາຍ, ປະຕິບັດຕາມພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງຕົນຢ່າງເຂັ້ມງວດ ແລະ ຕໍ່ກັບຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ຜູ້ປະກອບການ ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ກໍ່ຕ້ອງ ເຄື່ອນໄຫວຕາມລະບຽບກົດໝາຍຢ່າງຖືກຕ້ອງໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມືແກ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ ໃນການລົງປະຕິບັດວຽກງານ ຕິດຕາມ ກວດກາ, ກວດສອບ-ສອບທຽບ ຄຸນນະພາບ ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ລົດບັນທຸກນໍ້າເຂົ້ານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ, ສາງເກັບນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ແລະ ບັນດາປໍ້າຈໍາໜ່າຍນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ເພື່ອຮັບປະກັນ ທາງດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ ຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮອງຕ້ອງການ ຂອງສັງຄົມນັບມື້ນັບຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ພາຍໃນກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ມອບ-ຮັບ ໃບຂອບໃຈ ໃຫ້ແກ່ ວິສາຫະກິດ, ບໍລິສັດ ແລະ ປໍ້າຈໍາໜ່າຍນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ຈໍານວນ 07 ພາກສ່ວນ ທີ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອສະໜັບສະໜູນ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງບໍ່ແກ້ວໃນໄລຍະຜ່ານມາ ໃຫ້ກຽດມອບ-ຮັບ ໂດຍທ່ານ ຄອນໄຊ ສະຕິ ຫົວໜ້າພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີແຂວງ.

        
 
        
Last Updated on Wednesday, 10 February 2021 07:26
 

Visitor

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterມື້ນີ້223
mod_vvisit_counterມື້ວານນີ້257
mod_vvisit_counterອາທິດນີ້2774
mod_vvisit_counterອາທິດແລ້ວ1018
mod_vvisit_counterເດືອນນີ້7335
mod_vvisit_counterເດືອນແລ້ວນີ້6312
mod_vvisit_counterລວມທັງມົດ419680
Visitors Counter
Banner
  27.11.2021 Wetter Ostseeສະງວນລິຂະສິດສ້າງ ແລະ ພັດທະນາໂດຍ: ພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ຕັ້ງຢູ່ບ້ານຂອນແກ້ວ, ເມືອງຫ້ວຍຊາຍ, ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ໂທ ແລະ ແຟັກ: 084 212215

https://pornovidio.biz
bondage www.realpornfilms.com movies porno anal movies xxxporntimes.com xnxx xxx movie indian dark nipple sex video anal porn videos arab sex movies amateur sex video asian free sex milf anal sex xxx realpornotube.com xssn.net sextresss.xyz
duvpornxxx.com hotporntub.info xxxteenhub.info
nesaporns.xyz sexmaxfree.xyz xvideosporn.club hdxxxporn.club